TOYOHASHI SHI Sukiyaki Restaurant sukiyakinokobayashi the way to go & .Home Page Sukiyaki Restaurant Book Japan
sukiyakinokobayashi
TOYOHASHI SHI ,AICHI ,292-0831 ,Japan
Tel.0532-52-4394
05 3.7 [0reviews]
Google MAP
Home Page